Sprijin Școlar

Scopul Proiectului

Acest proiect are ca scop îmbunătățirea rezultatelor școlare și dezvoltarea abilităților sociale și emoționale pentru a facilita integrarea socială a copiilor.

Cine poate fi beneficiar

  • Copii din familii aflate în dificultate din punct de vedere social/ material/ financiar
  • Copiii din clasele gimnaziale
  • Copiii cu rezultate slabe la disciplinele: limba și literatura română, matematică și limba engleză
  • În situație de risc de corigenție și/sau repetenție
  • Cu domiciliul în judetul Cluj

Ce servicii oferim în acest proiect

Fundația Creștină de Ajutorare - Activități educaționale

Activități educaționale

Meditații la disciplinele: limba și literatura română, matematică și engleză, în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare

Activități de dezvoltare personală a copilului

Tabără de zi

Fundația Creștină de Ajutorare - Activități recreative și de socializare

Activități recreative și de socializare

Activități de lărgirea a orizontului de cunoaștere (jocuri educative, ieșiri în oraș, vizite, etc)

Sărbătorirea zilelor de naștere

Fundația Creștină de Ajutorare - Activități de asistență socială

Activități de asistență socială

Inclusiv ajutor material/financiar/medical la nevoie

Fundația Creștină de Ajutorare - Activități pentru părinți tip

Activități pentru părinți tip

Școala părinților – întâlniri tematice

Consiliere la nevoie pentru părinți și copii