Misiune, viziune și valori

Fundația Creștină de Ajutorare este o organizație nonprofit a cărei misiune este să întindă o mână celor în nevoie, să fie un sprijin copiilor și părinților aflați în dificultate și să contribuie la îmbunătățirea calității vieții acestora.

Dorim să întâlnim oameni cu o inimă mulțumitoare și dăruitoare și care la rândul lor să întindă o mână celor în nevoie, dorim să vedem copii și tineri integri care trăiesc la adevăratul lor potențial și care îndrăznesc să privească înspre viitor cu speranță.

Suntem îndrumați în tot ceea ce facem, de valorile moral-creștine - de respectul, compasiunea, dragostea și grija față de oameni.

Obiectivele noastre sunt:

  • dezvoltarea de proiecte educative pentru copii aflați în dificultate
  • asistarea materială a copiilor din familii aflate în dificultate și implicați în proiectele FCA
  • promovarea ideii de implicare socială și voluntariat în comunitate
  • strângerea de fonduri pentru proiectele sociale destinate copiilor