Donează cei 2%

Redirecționează 2% și fii un sprijin în educația unui copil, ajută-l să dobândească aspirații mai înalte, ajută-l să se ridice la adevăratul său potențial... ajută-l să spere într-un viitor mai bun.

Ce înseamnă 2%?

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii, persoane fizice, au posibilitatea să direcționeze până la 2% din impozitul pe venit, către o entitate nonprofit, înființată conform ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Declarația 230 - Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor - se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2016 venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Declarația 200 - Declaraţie privind veniturile realizate din România - se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2015 venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, câştiguri din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Prin direcționarea celor 2% din impozit, cetățenii decid cum vor fi folosiți acești bani și cu ce scop.

Cum ajuți cu 2%?

Direcționând cei 2%, poți sprijini:

  • copiii din familii aflate în dificultate
  • campanii de prevenire a consumului de substanțe la copii
  • alfabetizarea copiilor rromi
  • activitățile și serviciile oferite acestor copii

Pașii pentru a direcționa cei 2%?

Pas 1

Procurarea formularului 230 sau 200 care se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia, alegând una din următoarele opţiuni:

  • Se ridică de la orice Administraţie Financiară;
  • Se ridică de la sediul FCA, Cluj-Napoca, str. Ion Meşter nr.10;
  • Se descarcă folosind următorul link: Descarcă Formular 230.
Pas 2

Completarea formularului cu datele personale ale contribuabilului. Pentru a vedea modelul de completare/model de formular completat va rugam accesati urmatorul link: Model de Completare a Formularului.

Pas 3

Depunerea formularelor:

  • Prin poştă, la Administraţia Financiară de pe raza declarării domiciliului fiscal din actul de identitate al contribuabilului;
  • La sediul Fundaţiei, care se angajează să depună în locul Dvs., la Administraţiile Financiare, declaraţia completată.
Termenul limită pentru depunerea formularelor este până la data de 25 MAI 2017.